Įmonės, atsisakančios narvuose laikytų vištų kiaušinių:

Pamatykite visas

Padėkite vištoms - nepirkite narvuose augintų vištų kiaušinių

Paukščius laikyti narvuose yra žiauru ir nepriimtina. Vištos industriniuose paukštynuose visą gyvenimą praleidžia nešvariuose smirdančiuose angaruose. Jos niekada nemato saulės ir nekvėpuoja švariu oru. Daug vištų miršta nuo išsekimo nesulaukusios net pusantrų metų. Kitos jaučia nuolatinį stresą ir dėl to kapoja viena kitą.

Fermeriai su jautriais gyvūnais elgiasi kaip su kiaušinių dėjimo mašinomis. Ši praktika gali egzistuoti tik už storų sienų ir gerai slepiama industrijos.

Pasižadėkite neremti vištų laikymo narvuose - nepirkite numeriu 3 pažymėtų kiaušinių. Kartu mes galime pakeisti gyvūnų likimus!

 pasirašė pasižadėjimą

Žiūrėti į tūkstančius narvuose sugrūstų gyvūnų man yra nepriimtina,
todėl nepirksiu numeriu 3 pažymėtų kiaušinių.

(Duomenys naudojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, jokiu būdu neperduodami tretiesiems asmenims ir kaupiami tik ribotą laiką, kad žinotume, kiek žmonių pasižadėjo nevartoti narvuose augintų vištų kiaušinių)

Pasidalinkite šiuo puslapiu

Pasakykite draugams, kad pasižadėjote neremti vištų laikymo narvuose!